Privacy policy

м. Київ «12» листопада 2018 г.
Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Розробник або Провайдер можуть отримати про Користувача під час використання Android-додатки і / або iOS-додатки і / або WEB-додатки «i-bee», а так само сайту послуги «i-bee».
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Розробник» – ТОВ «АЙТІ ІННОВАЦІЇ» в особі уповноважених співробітників, які згідно своїх посадових інструкцій і корпоративних обов’язків, мають доступ до всіх даних, зібраних системою «i-bee».
1.1.2. «Провайдери послуги (далі «Провайдери»)» – уповноважені співробітники, дилери, представники, агенти, що представляють Розробника, які організовують і / або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними в процесі використання системою «i-bee».
1.1.3. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певної або до визначаємої фізичної особи (суб’єкту персональних даних).
1.1.4. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Провайдерами послуги або іншими отримавшими доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.6. Додаток «i-bee» (далі «Додаток») – комп’ютерна програма, призначена для встановлення на мобільні платформи Android і iOS, а також WEB-додаток і поширювана Провайдерами через майданчики Google Play Market, AppStore і шляхом надання доступу до WEB-ресурсу.
1.1.7. Сайт Послуги «i-bee» (далі «Сайт») – WEB-сторінка, розташована за адресою https://www.i-bee.net/
1.1.8. «Користувач послуги (далі «Користувач»)» – особа, яка має доступ до Послуги за допомогою Програми.
1.1.9. «IP-адреса» – унікальна мережева адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем Програми та Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Програми та Сайту.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Додатка і Сайту. Провайдери не контролюють і не несуть відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на Сайті та/або в Додатку.
2.4. Провайдери не перевіряюсь достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Провайдерів щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати за вимогою Провайдерів при реєстрації на Сайті і / або в Додатку при оформленні замовлення для придбання Товару та / або Послуги.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті та/або в Додатку і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я Користувача;
3.2.2. контактні телефони Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. адреса доставки Товару;
3.2.5. місце проживання Користувача;
3.2.6. Провайдери захищають Дані, які автоматично передаються в процесі користування Послугою:
– IP адресу;
– інформація з Сookies;
– інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до Сайту);
– час доступу;
3.4. Провайдери здійснюють збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів, а також з метою запобігання автоматизованих інтернет-атак.
3.5. Провайдери здійснюють збір інформації про орієнтовне місцезнаходження Користувацького обладнання.
3.6. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.п.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Провайдери можуть використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті або в Додатку, для оформлення замовлення та/або укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту і Додатку.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту і Додатку, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача про стан Замовлення та/або Особового рахунку Користувача.
4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Послуги.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Провайдерів або від імені партнерів Провайдерів.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів Провайдерів з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Провайдери мають право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам телекомунікацій, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті або в Додатку, включаючи доставку Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.
5.4. При втраті або розголошення персональних даних Провайдери інформують Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Провайдери приймають необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Провайдери спільно з Користувачем вживають всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом або Додатком.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Провайдери зобов’язані:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими
можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних
даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Провайдери, що не виконали свої зобов’язань, несуть відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Провайдери не несуть відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Провайдерами.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Провайдерами, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання
претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Провайдерами застосовується чинне законодавство України.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Провайдери вправі вносити зміни в справжню Політику конфіденційності зобов’язковим інформуванням Користувача не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту вступу таких змін в силу.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Провайдеру за допомогою контактів, вказаних на Сайті.